Ceník

  • Položka při zpracování  daňové evidence - od 14 Kč
  • Položka při zpracování  účetnictví - od 18 Kč
  • Měsíční mzda - 150 Kč (zahrnuje veškeré výkazy a personalistiku, vč. přihlášek, změn, odhlášek apod.)
  • Zpracování DPFO - od 1500,00 Kč (zahrnuje výkazy pro ZP a OSSZ)
  • Zpracování DPPO - od 2500,00 Kč  (zahrnuje Rozvahu, Výsledovku, Komentář)
  • Je možné sjednat i paušální cenu za služby

 

Tyto ceny zahrnují elektronické odesílání na portály příslušných úřadů, zpracování DPH, běžné konzultace a poradenství, dopravu od klienta a zpátky.