Služby

 • vedení daňové evidence
 • vedení účetnictví
 • mzdová  a personální agenda
 • kompletní zpracování měsíčních mezd
 • účetní poradenství
 • zpracování veškerých výkazů pro Finanční úřad, Zdravotní pojišťovny, OSSZ,  Statistický úřad atd.
 • zastupování na úřadech
 • poradenství v oblasti DPH - export, import, v rámci EU i mimo Unii
 • zpracování daňových přiznání - DPH, DPFO, DPPO, Silniční daň, včetně veškerých souvisejících výkazů
 • kompletní rekonstrukce účetnictví
 • spolupráce s daňovým poradcem
 • aplikace nového zákona Evropské unie o ochraně osobních údajů - GDPR